Ügyvédek, végelszámolások

Ügyvédeknek:

sorszám nélküli/1994. (VI. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről
 
1998. évi XI. törvény az ügyvédekről (12. §)
 
18/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről
 
12/2004. (III. 30.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről szóló 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosításáról
 
3/2006.(X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
 
5/2005 (VI. 25.) MÜK szabályzat a MÜK országos levéltáráról
 
1/2007 (XI. 19.) MÜK iránymutatása a kamarai iratok kézbesítésének rendjéről
 
2/2007 (XI. 19.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]

58/2007. (XII. 23.) IRM rendeleta büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről 4. §
 
2/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezeléséről, selejtezéséről, levéltárba helyezéséről és védelméről
 
22/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról
 
 

Felszámolóknak:

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv.) 31. § b.; 53. §
 
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 112. §Ritorna alla pagina principale Registrazione