Hiteles másolatkészítés

Elektronikus iratkezeléssel, ügyintézéssel és hiteles elektronikus másolatokkal kapcsolatos jogszabályok:

2001. XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 
3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 
12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól (formátumrendelet, hatályon kívül helyezték)
 
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
 
193/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
 
194/2005. (IX. 22.) korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről
 
195/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes
 
16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
 
24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről
 
24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
 
182/2007. (VII. 10.) korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről
 
46/2007 (XII. 29.) PM rendelet- az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
 
34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
 
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
 
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

 


Ritorna alla pagina principale Registrazione